O nas

Początki naszego wydawnictwa sięgają roku 2006 – wówczas powstaje portal turystyczny krainabugu.pl. Zachęceni jego sukcesem i znakomitym odbiorem w 2011 roku tworzymy ogólnopolski magazyn „Kraina Bugu”, poświęcony środkowo-wschodniej Polsce – jej osobliwościom, magii i ludziom. Od tego momentu rozpoczyna się nowy etap w historii wydawnictwa. W listopadzie 2014 roku zostało ono przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która kontynuje dotychczasową działalność oraz poszerza zakres realizowanych projektów.

Jednym z nowych przedsięwzięć, nad którym obecnie pracujemy, jest „Wschód” – ogólnopolski magazyn o wschodniej Polsce, którego premiera jest planowana jesienią 2015 rok. Nie ograniczamy się tylko do projektów stricte wydawniczych. Od początku istnienia nasze działania mają charakter hybrydowy i skupiają się z jednej strony na promocji i popularyzacji walorów wschodniej Polski, z drugiej zaś na aktywizacji i angażowaniu różnych grup społecznych i biznesu. Współorganizujemy i wspieramy najważniejsze imprezy kulturalne i społeczne we wschodniej Polsce.