Ambasadorowie Wschodu

GAW-statuetkiAmbasadorowie Wschodu to projekt mający na celu wyróżnienie osób i podmiotów działających na rzecz szeroko rozumianego Wschodu. W ciągu roku zbierane są informacje na temat realizowanych inicjatyw i projektów. Spośród obserwowanych projektów wyłaniane są te które zostają nominowane do nagrody Ambasadora Wschodu. Następnie Kapituła Nagrody, składająca się z przedstawicieli wielu sektorów przyznaje wybranym projektom statuetki Ambasadorów Wschodu, w szczególności tym, które najefektywniej wykorzystują potencjał ludzki, gospodarczy i turystyczny wschodniego pogranicza. Projekt tworzy płaszczyznę współpracy, wymiany doświadczeń i kontaktów, jest katalizatorem wspólnych inicjatyw, podejmowanych przez podmioty działające w regionie, a szczególnie przez lokalne samorządy i liderów, biznes, NGO’sy oraz ośrodki akademickie. Ma również na celu promocję regionu w kraju i za granicą.

 

W roku 2015 Gala Ambasadorów Wschodu odbędzie się w Dworze Zabuże 26 września.

 

Dowiedz się więcej: www.ambasadorwschodu.pl