Invest in Estern Poland

To nowy dodatek w naszym portfolio, który zadebiutuje w 2016 roku. Będzie to specjalistyczne wydawnictwo poświęcone możliwościom inwestycyjnym na obszarze wschodniej Polski. Wydawnictwo będzie podzielone na regiony, a każdy z nich będzie posiadał swój profil inwestycyjny. Dodatek będzie bezpłatnie kolportowany do m.in: organizacji gospodarczych, targów inwestycyjnych, ambasad i konsulatów, hoteli oraz punktów informacji dla inwestorów.