Odkrywamy Wschód

odkrywamywschod_2015,,Odkrywamy Wschód” to bezpłatny dodatek turystyczny poświęcony wschodniej Polsce. Jego zadaniem jest popularyzacja i promocja często nieznanych ale bardzo atrakcyjnych miejsc położonych we wschodniej Polsce. Tytuł jest wysokonakładowy i dostępny jest w punktach informacji turystycznej, restauracjach, hotelach i pensjonatach oraz miejscach, w których przebywają turyści. W roku 2015 ukazało się pierwsze wydanie dodatku poświęcone środkowo-wschodniej Polsce. W roku 2016 ukażą się 3 dodatki podzielone tematycznie na regiony: Odkrywamy Wschód: Warmia, Mazury, Podlasie północne; Odkrywamy Wschód: Podlasie południowe, Mazowsze wschodnie, Lubelszczyzna; Odkrywamy Wschód: Świętokrzyskie i Podkarpacie.